DNA Program

to skuteczne zabezpieczenie Twojego mienia przed kradzieżą, podmianą czy podróbką

Global

outlook on international business issues

Helping

with any of your DNA business needs

O TECHNOLOGII

auto_1NA Program to forma zabezpieczenia i identyfikacji mienia zarówno tego ruchomego jak i nieruchomego, używając do tego celu indywidualnych mikrocząsteczek technologii DataDotDNA tworzących na mieniu swoisty “kod genetyczny”, który skutecznie zniechęca złodziei.

Wcześniej patent ten był wykorzystywany dla potrzeb amerykańskich oraz wielu innych rozwiniętych krajów służb specjalnych. Nie dziwi więc fakt, że obecnie skutecznie służy do prewencji jak i zabezpieczenia wartościowego mienia w Europie w tym także w Polsce. Produkty DataDotDNA są dystrybuowane w 28 krajach.

Kluczem do sukcesu poprawy bezpieczeństwa na skalę kraju, danej gminy, branży czy przedsiębiorstwa znacznie obniżającym liczbę kradzieży mienia, używania czy wprowadzania na rynek artykułów podrobionych, nieautoryzowanych podmian w warsztatach czy serwisach, jest powszechne wdrożenie i realizacja Programu DNA.

DANE TECHNICZNE

  • poliestrowe mikrocząsteczki 0.5 do 1 mm zawierające, naniesiony metodą laserową, niepowtarzalny numer identyfikujący właściciela np. numer VIN lub PIN pojazdu, pesel, nazwa miasta, instytucji etc.
  • na każdej mikrocząsteczce można umieścić 21 znaków alfanumerycznych o dowolnej treści co daje możliwość precyzyjnego opisania właściciela zabezpieczonego mienia
  • czytelność oznaczenia identyfikującego właściciela mienia: prosty odczyt przy użyciu lupy bądź mikroskopu z co najmniej 40-krotnym powiększeniem
  • trwałość oznaczenia DNA Program jest określana na co najmniej 20 lat – na podstawie oświadczenia producenta odnośnie trwałości poszczególnych komponentów systemu oraz testów THATCHAM UK a także Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzających deklaracje producenta
  • bezpieczeństwo substancji zagwarantowane jest uzyskanym Certyfikatem REACH zgodnie z rozporządzeniem Rady Parlamentu Europejskiego w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
  • produkt nie ulega korozji, nie ma negatywnego wpływu na odporność na korozję materiałów, na których został zaaplikowany
  • produkt jest odporny na działanie olejów, soli, słabych kwasów, zasad, benzyny i oleju napędowego, wody i rozpuszczalników

Technologia DNA dzięki swojej cenie, prostocie i jednoczesnej wysokiej skuteczności szybko zaczęła być postrzegana jako nowa, skuteczniejsza alternatywa w walce z wieloma patologiami albowiem wiele tysięcy mikrocząsteczek DNA naniesionych na zabezpieczane mienie sprawia, iż ich usunięcie staje się praktycznie niemożliwe i nieopłacalne. Mikrocząsteczki są tak małe (do 1 mm średnicy), a ich ilość jest tak duża, iż złodziej nigdy nie będzie miał pewności czy zdołał odnaleźć i usunąć wszystkie. Wystarczy, bowiem jedna taka mikrocząsteczka, aby Policja mogła zidentyfikować mienie i jednoznacznie stwierdzić czy pochodzi ono z kradzieży.

Przy bliskiej współpracy z takim instytucjami jak Parlament Europejski, MSW, Komenda Główna Policji czy Komendy Wojewódzkie Policji,DNA Program stanowi korzystną ekonomicznie metodę zabezpieczania i identyfikacji mienia, której niezawodność i skuteczność została potwierdzona przez wiele prestiżowych firm oraz instytucji rządowych na całym Świecie (w Polsce rządowy program “Razem Bezpieczniej” http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl), dlatego też jesteśmy przekonani, iż zastosowany do ochrony pojazdów i ich części, zabytków, dzieł sztuki, antyków czy innego wartościowego mienia nie tylko skutecznie odstraszy oraz zniechęci potencjalnych złodziei, lecz także umożliwi ich prostą i jednoznaczną identyfikację co wpływa na odstraszenie złodziei i handlarzy takim mieniem.

Efektywność produktu polega zatem na tym, iż skutecznie zniechęca wszystkich profesjonalnych złodziei do kradzieży mienia zabezpieczonego metodą DNA w obawie o wartość dowodową i prawne konsekwencje.