DNA Program

to skuteczne zabezpieczenie Twojego mienia przed kradzieżą, podmianą czy podróbką

Global

outlook on international business issues

Helping

with any of your DNA business needs

PROCEDURY NANOSZENIA – AUTO

Procedura nanoszenia DNA Program/auto/  ®

1. Uwagi ogólne
Cząsteczki DNA Program /auto/ są nanoszone (natryskiwane) na powierzchnie przeznaczone do oznakowania za pośrednictwem systemu natryskowego DNA Program /auto/.
Autoryzowane punkty zwane DNA Partner to producenci, importerzy, dealerzy oraz warsztaty które wiąże aktualna umowa o współpracy ze spółką DNA Program Polska.

Opis produktu:

DNA Program /auto/ PIN (Personal Identification Number) ma fabrycznie wprowadzony niepowtarzalny, indywidualny numer identyfikacyjny, który następnie jest przypisywany w bazie danych do numeru VIN pojazdu. Dostęp do bazy jest dostępny poprzez strony www.dneytw.nazwa.pl/dnaprogram.pl
System jest stosowany w sprzedaży detalicznej do producentów, importerów oraz dealerów samochodów.

DNA Program /auto/ wersja VIN (Vehicle Identification Numer) zawiera numer nadwozia VIN pojazdu zabezpieczanego systemem. Numer VIN zostaje umieszczony w bazie danych. W celu identyfikacji pojazdu lub jego części nie istnieje konieczność odwoływania się do bazy danych. System stosowany w sprzedaży hurtowej dla producentów, importerów.

Zastosowanie produktu:
Zestawy DNA Program /auto/ 5000- są przeznaczone wyłącznie do zabezpieczania pojazdów używanych, starszych, aniżeli 7 lat, motocykli oraz pojazdów nowych o wartości do 45 tysięcy złotych netto
Zestawy DNA Program /auto/ 10000- są przeznaczone wyłącznie do zabezpieczania pojazdów nowych o wartości powyżej 45 tysięcy złotych netto
Zestawy DNA Program /auto/ 20000- są przeznaczone wyłącznie do zabezpieczania pojazdów o wartości powyżej 120 tysięcy złotych netto
Cząsteczki DNA Program /auto/ można nanosić zarówno na pojazdy nowe, jak i używane.

Podczas kontaktu z użytkownikiem pojazdu, należy sprawdzić zgodność danych na podstawie dokumentów z danymi na pojeździe.

Cząsteczek DNA Program /auto/ nie nanosi się na pojazdy uprzednio oznakowane systemem DNA Program /auto/, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. W tym celu należy uważnie obejrzeć pojazd z użyciem lampy UV.

Ciśnienie powietrza doprowadzanego do systemu należy bezwzględnie nastawić na 2 bary. Podczas natryskiwania cząsteczek zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych.

2. Obszary nanoszenia
Cząsteczki należy natryskiwać tylko na takie obszary (NIE na powierzchnie lakierowane zewnętrzne, szyby), które nie są bezpośrednio widoczne z tego względu, że chociaż klej po wyschnięciu jest przezroczysty (natryskiwanie zbyt grubej warstwy spowoduje, że spodnia warstwa nie wyschnie i pozostanie nieprzeźroczysta, co spowoduje bardzo małą przyczepność do podłoża), mikrocząsteczki będą widoczne jako plamki.

Na końcu tego dokumentu podano listę sugerowanych obszarów do natryskiwania rekomendowanych przez światowe organizacje.

Niewyschnięty i nieutwardzony klej można zetrzeć wilgotną ściereczką. Jeżeli zatem przypadkowo klej zostanie naniesiony na zbyt dużym obszarze, należy natychmiast wytrzeć powierzchnię do czysta.

Standardowy pojemnik zawiera 5.000 mikrocząsteczek, co wystarcza na oznakowanie 1 pojazdu we wszystkich miejscach podanych na liście zamieszczonej na końcu niniejszego dokumentu.

3. Metoda nanoszenia
Pojazd przeznaczony do oznakowania musi być czysty i powinien być suchy. Należy go umieścić na podnośniku lub kanale, aby ułatwić nanoszenie na spód pojazdu. Wymagany jest system doprowadzający powietrze o ciśnieniu  2 bary, a operator podczas korzystania z systemu do natryskiwania powinien być ubrany w odzież ochronną.

W skład systemu wchodzi:

1 jednorazowy pojemnik zawierający cząsteczki i klej
1 jednorazowa dysza rozpylająca
3 naklejki identyfikacyjne
Certyfikat

Podłączyć pistolet do przewodu doprowadzającego powietrze, jeżeli nie został wcześniej podłączony i przykręcić jednorazową dyszę do natryskiwania do pistoletu, tak, aby rurka pobierająca była skierowana pionowo w dół, gdy pistolet jest trzymany prosto. Wstrząsać energicznie pojemnikiem przez 30 sekund i zerwać pieczęć. Podłączyć pojemnik do jednorazowej dyszy do natryskiwania i dokręcić ręką. System jest teraz gotowy do natryskiwania. System będzie natryskiwać odpowiednio, gdy pistolet jest w pozycji pionowej lub pod kątem 45`. W odróżnieniu od nanoszenia lakieru, gdzie wymagane jest bardzo gładkie wykończenie powierzchni, system natryskiwania DNA AUTO będzie „wyrzucać” klej i cząsteczki na powierzchnię na miejsca trudno dostępne, o nierównej powierzchni. W czasie natryskiwania klej jest mlecznobiały, lecz po utwardzeniu stanie się prktycznie przezroczysty. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy dysza do natryskiwania znajduje się w odległości około 30 cm od powierzchni nanoszenia. Natryskiwanie powinno być realizowane krótkimi impulsami, trwającymi około sekundy. Co około 30 sekund należy wstrząsać pistoletem przez 10 sekund w celu zagwarantowania równomiernego rozprowadzenia cząsteczek w kleju.

Unikać natryskiwania na gumowe osłony oraz elementy wykonane z tworzywa PE lub PP, ponieważ, mimo iż klej nie powoduje ich uszkodzenia, nie będzie się dobrze trzymać na tych powierzchniach (możliwość zamówienia naklejek, które naklejone na cześć wykonaną z PE lub PP umożliwiają zabezpieczenie tych elementów systemem DNA AUTO)

W przypadku błędnego naniesienia cząsteczek (o niewłaściwych numerach) należy bezzwłocznie powiadomić dostawcę w celu zamówienia i wykonania cząsteczek właściwych RETRIEVE. Cząsteczki właściwe, oprócz numeru właściwego mają wprowadzoną dodatkową informację (RETRIEVE) i są wykonane w ilości 20.000.

W przypadku konieczności naniesienia cząsteczek uzupełniających na elementy i podzespoły, które uległy wymianie, i zostanie to udokumentowane (faktura potwierdzająca wykonanie naprawy, wymiany, zakupu) należy zamówić u dostawcy cząsteczki REPAIR. Przy uzyskiwaniu numeru PIN należy osobiście wprowadzić dane z oryginałów Dowodu Rejestracyjnego, w/w faktury i Dowodu Tożsamości zgłaszającego. Cząsteczki REPAIR oprócz numeru PIN mają wprowadzoną stosowną informację (REPAIR) i są wykonane w ilości 5.000. Nanoszenie cząsteczek REPAIR odbywa się zgodnie z normalną procedurą, i nanosi się wyłącznie na wymienione podzespoły, elementy. Natryskiwanie w jednym miejscu zbyt dużej ilości substancji klejącej spowoduje niedostateczne jej utwardzenie! (substancja nie uzyska barwy przeźroczystej – pozostanie barwa mleczna) Kontynuować natryskiwanie, aż zostaną oznakowane wszystkie powierzchnie przeznaczone do znakowania oraz całkowitego wykorzystania zawartości pojemnika. Jeden zestaw DNA AUTO jest przeznaczony do oznakowania wyłącznie jednego samochodu. Po zakończeniu natryskiwania wyłączyć dopływ powietrza i odkręcić jednorazową dyszę od pistoletu. Po odkręceniu dyszy należy z pojemnika resztki kleju z cząsteczkami nanieść za pomocą pędzelka na naklejki ostrzegawcze oraz na dodatkowe miejsca, które nie wpływają na walory wizualne. Dyszę z pojemnikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, by pozostałości kleju nie mogły zostać ponownie wykorzystane. (W ciągu paru godzin – przy otwartym pojemniku, klej stwardnieje na tyle, że nie będzie można od niego oddzielić cząsteczek, ani wykonać natryskiwania.) Tam gdzie to możliwe pojemniki ze stwardniałymi resztkami powinny być wyrzucone do pojemników przeznaczonych na opakowania do dalszego przetwarzania w systemie recyklingu tworzyw sztucznych.

4. Naklejki ostrzegawcze
Dołączone trzy ostrzegawcze naklejki należy nakleić po uprzednim naniesieniu kilku cząsteczek w miejscu przeźroczystym. Naklejamy: po jednej na przednie okna boczne po obu stronach pojazdu, w dolnej, tylnej części, oraz na tylnej szybie w prawym dolnym rogu.

5. Ponowna jazda pojazdu
Pojazd po kilku minutach jest gotowy do jazdy (pełny czas schnięcia ok. 30 min.). W przypadku mokrej nawierzchni ulic, ujemnych temperatur, należy odczekać kilkanaście minut przed ponowną jazdą. Całkowite utwardzenie substancji klejącej następuje w przeciągu 48 godzin. CERTYFIKAT po wypełnieniu należy niezwłocznie przesłać Faxem do DNA PROGRAM POLSKA Sp. z o.o.

(Ważne! Certyfikat należy przesłać faxem przed jego wydaniem klientowi)

6. Powierzchnie nanoszenia/natryskiwania
(nie nanosimy na zewnętrzne powierzchnie lakierowane i szyby)
Należy pamiętać, że im więcej powierzchni samochodu osobowego/ciężarowego będzie możliwych do zidentyfikowania, tym mniej atrakcyjny będzie on dla złodzieja!

1. Przegroda czołowa
2. Tabliczka znamionowa z VIN
3. Miejsca z numerem VIN
4. Pas przedni
5. Podłużnice
6. Profile wzmacniające podłogę / otwory technologiczne
7. Błotniki przednie
8. Błotniki tylne
9. Wnęka koła zapasowego
10. Wnęki lamp tylnych/lampy
11. Wnęki lamp przednich/lampy
12. Zderzak przedni
13. Zderzak tylny
14. Zbiornik paliwa (w miejscu czujnika paliwa)
15. Pokrywa bagażnika
16. Drzwi
17. Dach (w miejscu lampy sufitowej)
18. Dywaniki od spodu
19. Kanały wentylacyjne
20. Elementy konstrukcyjne/prowadnice siedzeń
21. Elementy deski rozdzielczej w miejscu skrzynki bezpieczników
22. Głowica silnika
23. Blok silnika/pole numeru silnika
24. Osprzęt silnika
25. Wiązki elektryczne (główne, wzdłuż przewodów)
26. Alternator
27. Pompa wspomagania układu kierowniczego
28. Skrzynia biegów
29. Obudowa sprzęgła
30. Kolektor ssący
31. Elementy układu zasilania/wtryskowego
32. Jednostki sterujące/komputery
33. Elementy układu hamulcowego – ABS, pompa, servo
34. Elementy układu kierowniczego
35. Elementy klimatyzacji
36. Wał przeniesienia napędu/półosie
37. Tylny most/belka
38. Felgi
39. Akumulator
40. Koło kierownicy/elementy poduszki, nanoszenie ręczne
41. Pasy bezpieczeństwa (w miejscach mocowania), nanoszenie ręczne
42. Naklejki ostrzegawcze w polu widocznym z zewnątrz, nanoszenie ręczne

7. BHP
Zakład wykonujący usługi nanoszenia DNA Program /auto/ zobowiązany jest do przestrzegania Zasad Bezpieczeństwa I Higieny Pracy wynikający z obowiązujących przepisów z uwzględnieniem informacji znajdujących się w KARCIE INFORMACYJNEJ będącej integralną częścią niniejszej procedury.

8.Zakończenie
Stosowanie procedury nanoszenia DNA Program /auto/, jest obowiązkowe. Nabycie produktu DNA Program /auto/ jest jednoznaczne z stosowaniem niniejszej procedury.

KARTA INFORMACYJNA BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU
dla kleju do natryskiwania DNA Program /auto/

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

PRODUKT: Klej do natryskiwania DNA Program /auto/, dostarczany w kanistrze do systemu natryskiwania DNA Program /auto/

2. INFORMACJA O SKŁADNIKACH

OPIS: Wodorozcieńczalna powłoka akrylowo-uretanowa

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Brak
Może powodować ból w przypadku przedostania się produktu do oczu.
Wielokrotny lub przedłużony kontakt ze skórą może powodować podrażnienie.
W przypadku przedostania się do cieków wodnych może powodować utrzymujące się mleczne zabarwienie.

4. PIERWSZA POMOC, OZNAKI I SYMPTOMY ODDZIAŁYWANIA

POŁKNIĘCIE
Tę drogę przedostania się do organizmu uznaje się za mało prawdopodobną w warunkach handlowych/przemysłowych.
Płyn powoduje dolegliwości w przewodzie żołądkowo-jelitowym.
Spożycie może spowodować nudności, podrażnienie brzuszne, ból i wymioty.

OCZY
Płyn może powodować dolegliwości oczu i może spowodować czasowe pogorszenie wzroku i/lub przejściowe zapalenie oczu.

SKÓRA
Materiał może powodować łagodne dolegliwości skóry i może spowodować reakcje skórne, które mogą doprowadzić do zapalenia skóry, jeżeli kontakt przedłuża się.
Materiał może uwydatnić wszelkie istniejące wcześniej stany skórne.
Otwarte rany, starta lub podrażniona skóra nie powinny być wystawiane na działanie materiału.

WDYCHANIE
Nie stanowi normalnie zagrożenia z uwagi na fakt, że produkt nie ma lotnego charakteru.
Zagrożenie związane z wdychaniem zwiększa się w wyższych temperaturach.
Wdychanie oparów powoduje dolegliwości.

5. GASZENIE POŻARU

Niskie zagrożenie pożarowe. Brak ograniczeń pod względem środków gaśniczych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO WYDOSTANIA SIĘ

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i cieków wodnych.
Resztki i niewielkie plamy zbierać piaskiem, itp. w celu usunięcia.

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I PRZECHOWYWANIE

7.1. Postępowania z produktem

Pojemnik otwierać i natryskiwać produkt w przewietrzanym miejscu.

7.2. Przechowywanie

Przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych
Przechowywać w oryginalnych pojemnikach.
Pojemniki należy szczelnie zamykać.
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
NIE dopuszczać do zamarznięcia.

8. ZAPOBIEGANIE KONTAKTOWI – ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

8.1. Zapobieganie kontaktowi
Normalnie wystarcza skuteczna wentylacja.

8.2. Środki ochrony osobistej

Ochrona dróg oddechowych:
Nosić maskę do oddychania.

Ochrona rąk:
Rękawiczki (np. lateksowe) w przypadku występowania rozprysków.

Ochrona oczu:
Okulary ochronne (B52902)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd:
Mlecznobiały płyn
Zapach:
Łagodny zapach amoniakalny
Temperatura wrzenia i topnienia:
Jak dla wody
Palność i samozapłon:
Nie dotyczy
Ciśnienie oparów:
Jak dla wody
Rozpuszczalność w wodzie:
W pełni mieszalny
Rozpuszczalność w tłuszczach/olejach:
Nie dotyczy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
Nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Klej do systemu natryskiwania DNA Program /auto/ nie jest niestabilny i nie posiada żadnych niebezpiecznych produktów rozkładu.

11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA

Na podstawie długotrwałego doświadczenie z tego typu produktami nie stwierdzono żadnych  ostrych lub chronicznych skutków z pracy z tym klejem w warunkach przemysłowych. Odnośnie zagrożeń ogólnych, patrz punkt 3.

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA

Klej ten jest mieszalny z wodą, w związku z czym prawdopodobne jest jego przenoszenie na znaczne odległości, jeżeli dopuści się do jego przedostania się do wody. Dostarczane ilości są na tyle małe (maks. 125 ml), że nie uznaje się za prawdopodobne jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska.

13. INFORMACJA NA TEMAT UTYLIZACJI

Utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Podczas operacji utylizacji należy nosić odzież ochronną. Jeżeli utylizacji dokonuje przedsiębiorstwo oczyszczania, należy mu przekazać wystarczające informacje i zadbać o prawidłowe oznaczenie pojemników z odpadami.

14. INFORMACJA NA TEMAT TRANSPORTU

Klej do natryskiwania DNA program /auto/ nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny podczas transportu.

15. INFORMACJA NA TEMAT NADZORU

Klasyfikacja zagrożenia EWG: Brak

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza Karta informacyjna bezpieczeństwa materiału jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy 91/155/EWG.