DNA Program to forma zabezpieczenia i identyfikacji mienia zarówno tego ruchomego, jak i nieruchomego, używając do tego celu indywidualnych mikrocząsteczek tworząc na mieniu swoisty “kod genetyczny”. W sytuacji pojazdów jest to przeszło 10 000 mikrocząsteczek na każdym aucie z informacją o jego prawowitym właścicielu. Taka ilość trwale naniesionych mikrocząsteczek skutecznie zniechęca złodziei, albowiem z powodu dużego ryzyka kradzież, handel częściami czy klonowanie takiego auta jest niemożliwe.

Wcześniej patent ten był wykorzystywany do potrzeb amerykańskich oraz wielu innych rozwiniętych krajów służb specjalnych. Nie dziwi więc fakt, że obecnie skutecznie służy zarówno do prewencji, jak i zabezpieczenia wartościowego mienia w Europie – w tym także w Polsce. Toyota Niemcy już od 2017 roku oferują DNA Program w swojej całej sieci dealerskiej Toyoty i Lexusa.

Kluczem do sukcesu poprawy bezpieczeństwa na skalę kraju, danej gminy, branży czy przedsiębiorstwa znacznie obniżającym liczbę kradzieży mienia, używania czy wprowadzania na rynek artykułów podrobionych, nieautoryzowanych podmian w warsztatach czy serwisach, jest powszechne wdrożenie i realizacja Programu DNA.

Dane techniczne

poliestrowe mikrocząsteczki 0.5 do 1 mm zawierające, naniesiony metodą laserową, niepowtarzalny numer identyfikujący właściciela np. numer VIN lub PIN pojazdu, pesel, nazwa miasta, instytucji etc.
na każdej mikrocząsteczce można umieścić 21 znaków alfanumerycznych o dowolnej treści co daje możliwość precyzyjnego opisania właściciela zabezpieczonego mienia
czytelność oznaczenia identyfikującego właściciela mienia: prosty odczyt przy użyciu lupy bądź mikroskopu z co najmniej 40-krotnym powiększeniem
trwałość oznaczenia DNA Program jest określana na co najmniej 20 lat – na podstawie oświadczenia producenta odnośnie trwałości poszczególnych komponentów systemu oraz testów THATCHAM UK a także Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzających deklaracje producenta
bezpieczeństwo substancji zagwarantowane jest uzyskanym Certyfikatem REACH zgodnie z rozporządzeniem Rady Parlamentu Europejskiego w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
produkt nie ulega korozji, nie ma negatywnego wpływu na odporność na korozję materiałów, na których został zaaplikowany
produkt jest odporny na działanie olejów, soli, słabych kwasów, zasad, benzyny i oleju napędowego, wody i rozpuszczalników

Technologia DNA dzięki swojej cenie, prostocie i jednoczesnej wysokiej skuteczności szybko zaczęła być postrzegana jako nowa, skuteczniejsza alternatywa w walce z wieloma patologiami albowiem wiele tysięcy mikrocząsteczek DNA naniesionych na zabezpieczane mienie sprawia, iż ich usunięcie staje się praktycznie niemożliwe i nieopłacalne. Mikrocząsteczki są tak małe (do 1 mm średnicy), a ich ilość jest tak duża, iż złodziej nigdy nie będzie miał pewności czy zdołał odnaleźć i usunąć wszystkie. Wystarczy, bowiem jedna taka mikrocząsteczka, aby Policja mogła zidentyfikować mienie i jednoznacznie stwierdzić czy pochodzi ono z kradzieży.

Przy bliskiej współpracy z takim instytucjami jak Parlament Europejski, MSW, Komenda Główna Policji czy Komendy Wojewódzkie Policji,DNA Program stanowi korzystną ekonomicznie metodę zabezpieczania i identyfikacji mienia, której niezawodność i skuteczność została potwierdzona przez wiele prestiżowych firm oraz instytucji rządowych na całym Świecie (w Polsce rządowy program “Razem Bezpieczniej” http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl), dlatego też jesteśmy przekonani, iż zastosowany do ochrony pojazdów i ich części, zabytków, dzieł sztuki, antyków czy innego wartościowego mienia nie tylko skutecznie odstraszy oraz zniechęci potencjalnych złodziei, lecz także umożliwi ich prostą i jednoznaczną identyfikację co wpływa na odstraszenie złodziei i handlarzy takim mieniem.

Efektywność produktu polega zatem na tym, iż skutecznie zniechęca wszystkich profesjonalnych złodziei do kradzieży mienia zabezpieczonego metodą DNA w obawie o wartość dowodową i prawne konsekwencje.

Metody aplikacji

Mikrocząsteczki zabezpieczające mienie czyli DNA Program mogą być nanoszone na pojazdy, przedmioty czy ich elementy w zależności od rodzaju i wielkości powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia /np. inną techniką będziemy zabezpieczać małe, precyzyjne przedmioty oraz te, które mogą posiadać profile zamknięte, a innej techniki użyjemy do dużych otwartych połaci etc/. Dlatego też wyróżniamy trzy podstawowe techniki nanoszenia zabezpieczenia. Pierwsza z nich to technika ręczna, druga to zastrzeżona dla DataDotDNA międzynarodowym patentem technika natryskowa przy użyciu sprężonego powietrza stosowana do zabezpieczania pojazdów a także do dużych powierzchni jak np. hałdy węgla czy materiały przechowywane w magazynach, trzecia technika to „dozabezpieczanie”, czy okazjonalne zabezpieczanie przez pracownika w terenie indywidualnych elementów, czy przedmiotów przy użyciu kompletu mikrocząsteczek pod ciśnieniem z puszki z aerozolem.

Skład jednego zestawu DNA Program wersja suchych mikrocząsteczek:

 • pojemnik z substancją nanosząco-klejąca (60 ml),
 • pojemnik z suchymi mikrocząsteczkami,
 • 3 patyczki/pędzelki do ręcznego nakładania,
 • zestaw naklejek informacyjno-prewencyjnych

Zestaw ten doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu wymagającym precyzji i dokładności ze względu na niewielkie lub trudnodostępne powierzchnie. Dzięki temu, iż mikrocząsteczki mieszamy z substancją nanosząco-klejącą dopiero w momencie fizycznego zabezpieczania mienia. Technika ta daje dłuższą możliwość korzystania z mikrocząsteczek (nie ma konieczności zużywania całego pojemnika od razu). Jest to także bardzo wydajna metoda gdyż pozwala na zabezpieczenie ok. 600 miejsc czy elementów z jednego kompletu. W razie potrzeby możliwe jest także osobne domówienie substancji nanoszaco-klejącej gdyby ta dostarczona w komplecie była niewystarczająca czy też okazała sie za stara do zaaplikowania.

Skład jednego zestawu DNA Program w sprayu:

 • pojemnik z mikrocząsteczkami oraz substancją nanosząco-klejąca (60 ml),
 • dysza i rurka,
 • zestaw naklejek informacyjno-prewencyjnych
 • certyfikat

Zestaw ten pozwala na szybkie i równomierne zabezpieczenie dużych powierzchni zarówno tych otwartych jak i tych w profilach zamkniętych. Używany zawsze do zabezpieczania pojazdów. Do tej metody potrzebne jest jednakże urządzenie sprężające powietrze oraz specjalny pistolet umożliwiający zabezpieczanie metodą natryskową. Ze względu na fakt, iż mikrocząsteczki są już umieszczone w substancji nanosząco-klejącej zalecane jest zużycie całej zawartości pojemnika w ciągu miesiąca od pierwszego zaaplikowania. Metoda ta pozwala na ok.150 natryśnięć.

Skład jednego zestawu DNA Program w aerozolu:

 • pojemnik zawierający mikrocząsteczki oraz substancją nanosząco-klejąca (60 ml),
 • dysza oraz rurka,
 • pojemnik ze sprężonym powietrzem,
 • zestaw naklejek informacyjno-prewencyjnych

Zestaw ten również pozwala na szybkie i równomierne zabezpieczenie dużych powierzchni zarówno tych otwartych jak i tych w profilach zamkniętych. Produkt przy użyciu tej metody także jest nanoszony metodą natryskową ale przy użyciu powietrza pod ciśnieniem znajdującego się w specjalnej, dołączonej puszcze. I w tym wypadku mikrocząsteczki są już umieszczone w substancji nanosząco-klejącej dlatego zalecane jest zużycie całej zawartości pojemnika w ciągu miesiąca od pierwszego zaaplikowania. Metoda ta pozwala na ok. 200 natryśnięć.